PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS CENTRS 

apgūsti profesiju distancēti

Zvērināta advokāta Jāņa Lapsas recenzija par Jeļenas Kordževas mācību izdevumu „Darījumi ar nekustamo īpašumu”

            Man bija tas gods vienam no pirmajiem izlasīt Jeļenas Kordževas jauno mācību grāmatu „Darījumi ar nekustamo īpašumu”. Pirms iepazīšanās ar grāmatu mani interesēja jautājums – cik daudz jauna uzzināšu es un kāda ir šīs mācību grāmatas mērķauditorija.

Jāsaka, ka savā praktiskajā zvērināta advokāta un akadēmiskajā lektora darbā ar grāmatā aprakstītajiem jautājumiem es saskaros ik dienas, situācijas ir dažādas un bieži vien nav vienota risinājuma. Arī grāmata nesniedz galīgās atbildes uz visiem problēmjautājumiem un ir pilnīgi skaidrs, ka

sarežģītos jautājums būs nepieciešams profesionāls māklera, vērtētāja, jurista, apdrošinātāja un citu speciālistu padoms. Manuprāt, mijiedarbojoties šīm dažādajām profesijām ir iespējams sniegt klientam visoptimālāko un visefektīvāko palīdzību. Un tieši mākleris ir speciālists, kurš koordinē visu nekustamā īpašuma pārdošanas (pirkšanas) procesu.

            Jāatzīmē, ka grāmata ir ļoti labi strukturēta un nodaļas ir veiksmīgi sadalītas. Tāpat par noderīgiem ir atzīstami grāmatā sniegtie piemēri no praksē sastopamām situācijām. Arī fotogrāfijas, grafiki un tabulas sniedz papildus informāciju un labāk palīdz uztvert tekstu.

            Domājams, ka grāmata būs noderīga ne tikai iesācējiem-mākleriem, bet arī jau profesionāļiem esošo zināšanu atsvaidzināšanai. Bez tam, grāmata var būt vērtīgs informatīvs materiāls ikvienam, kurš vēlas pārdot vai pirkt nekustamo īpašumu – šeit viņš atradīs noderīgu informāciju gan par darījumam nepieciešamajiem dokumentiem, gan valsts un pašvaldību institūcijām, tāpat gūs ieskatu mākleru darbībā, jo grāmatā arī ietverti nekustamā īpašuma mākleru profesionālās darbības principi un standarti.

Ar cieņu,

Jānis Lapsa*

* Jānis Lapsa ir zvērināts advokāts, kurš jau 15 gadus lasa lekcijas dzīvokļu tiesībās, t.sk., par īri, privatizāciju un apsaimniekošanu, saistību tiesībās un par strīdu izskatīšanu šķīrējtiesās (Latvijas Universitāte, Latvijas tiesnešu mācību centrs u.c.); ir publikāciju autors un grāmatu līdzautors; piedalās dažādu likumprojektu izstrādē; uzstājas konferencēs, vada seminārus, sniedz eksperta viedokli.


onlain-apmaciba

PROFESIONALA-IZGLITIBA

biznesa-izglitiba-footer2

macibu-materiali