PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS CENTRS 

apgūsti profesiju distancēti

Silvijas Rēveles, MBA; Mag.soc. recenzija J.Kordževas grāmatai “Nekustamā īpašuma darījumi”, 2014.

J. Kordževas grāmata ir pirmais mācību līdzeklis nekustamā īpašuma speciālistiem, kas ir publicēts Latvijā. Šis ir mācību līdzeklis, LR Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (Licences Р - 5905, 2014).

Mācību grāmatā tiek izmantota atbilstoša profesionālā apmācības metodoloģija un metodika, kas ir piemērota nekustamā īpašuma tirdzniecības speciālistu individuālajās apmācībās: teorija (īss apraksts), pārbaudes lapas un darba uzdevumi

reālajā biznesa vidē, kur jaunā speciālista darba uzdevumu izpildi uzrauga kuratori. Šis apmācības metodikas koncepts  ir attīstīts ļoti veiksmīgi, un tas nodrošina to, ka  izlasīto vielu topošais speciālists var apgūt maksimāli ātri, kvalitatīvi un patstāvīgi. No zināšanu apguves līmeņu viedokļa šī metode palīdz nodrošināt augstāko zināšanu apguves līmeni, jaunajam speciālistam ir nodrošināta iespēja pielietot zināšanas, prasmes un iemaņas jaunās, neordinārās situācijās, jeb jau reālajā biznesa vidē, kur tiek pieņemti lēmumi un risinātas problēmsituācijas, izmantojot teorētiskās zināšanas.

Mācību līdzeklī ir ietvertas visas galvenās tēmas un jomas, kas nepieciešamas māklera darbā,  tādas kā LR un starptautiskā likumdošana, mārketings, tirgzinība, vērtēšana, apsaimniekošana. Atbilstoši mācību grāmatā ir veidots satura rādītājs un apgūstamās tēmas: nekustamā īpašuma veidi, nekustamā īpašuma apliecinošie dokumenti, darījuma veidi, LR likumdošana nekustamā īpašuma jomā, galvenās LR valsts institūcijas un to funkcijas nekustamo īpašumu tirdzniecībā, nekustamā īpašuma tirgus, produkts, vērtēšana, cena, virzīšana tirgū.  

Iesaku J.Kordževas mācību grāmatu kā atbilstošu mākleru profesionālajai apmācībai.

 

Silvija Rēvele, MBA; Mag.soc.;

Neatkarīgais eksperts Nozaru ekspertu padomē (NEP), Valsts izglītības attīstības aģentūra.

RTU, Lektore; Latio nekustamā īpašuma kompānijas Mājokļu tirdzniecības nodaļas, nekustamā īpašuma aģente.


onlain-apmaciba

PROFESIONALA-IZGLITIBA

biznesa-izglitiba-footer2

macibu-materiali