PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS CENTRS 

apgūsti profesiju distancēti

Darījumi ar nekustamo īpašumu un to tiesiskais pamatojums

Profesionālās izglītības programma

Ilgums 240 stundas

MĀCĪBU PLĀNS

Profesionālie mācību priekšmeti Pārbaudījuma veids Kontaktstundas
Teorija Praktiskās mācības Kopā

LR tiesību pamati

ieskaite

25

16

41

Dzīvokļu tiesības un valsts iestādes nekustamo īpašumu jomā

ieskaite

23

7

30

Nekustamo īpašumu vērtēšana

ieskaite

8

3

11

Nekustamo īpašumu apdrošināšana

ieskaite

11

7

18

LR kredītsistēma un nodokļu sistēma

ieskaite

16

6

22

Nekustamo īpašumu pārdošanas pamati

ieskaite

30

25

55

Lietišķās saskarsmes un lietvedības pamati

ieskaite

12

8

20

Nekustamā īpašuma pirkšanas/pārdošanas un/vai īres modeļa izstrāde

ieskaite

 

40

40

Noslēguma pārbaudījumi

eksāmens

2

1

3

 Kopā

130

110

240


onlain-apmaciba

PROFESIONALA-IZGLITIBA

biznesa-izglitiba-footer2

macibu-materiali